Spring til indhold

Christiansholm

Ved Klampenborg lå i 1500-tallet kongsgården Hvidøre.

I 1570’erne blev der i forbindelse med gården anlagt en papirmølle, som dog ikke var nogen succes.

Gården blev i 1666 overdraget af kongen til historikeren Vitus Bering, som på stedet opførte et landsted.

Han navngav det Christiansholm efter kong Christian den 5.

Christiansholm. Tegning af H. G. F. Holm, ca. 1850.

I 1746 blev stedet overtaget af storkøbmanden Just Fabritius, som nedrev det gamle Christiansholm og lod det nuværende opføre.

Muligvis var bygmesteren Johan Christian Conradi (1709-1779), der i forvejen var ansat til at bygge Fabritius’ gård i Pustervig.

Fra 1760’erne blev landstedet overtaget af minister Ernst Schimmelmann, der senere også fik landstedet Sølyst i sin besiddelse.

Schimmelmann stillede i nogle år Christiansholm til rådighed for sommerbolig for digteren Adam Oehlenschläger.

I 1800-tallet havde Christiansholm flere forskellige ejere, Fra 1914 boede udenrigsminister grev Moltke her.

Omkring år 1900 blev en del af gårdens jord udstykket til et villakvarter, der fik navnet Det Engelske Villakvarter, der ligger langs Christiansholmsvej og Vitus Berings Allé.