Spring til indhold

Sankt Jørgens Sø

Søen har sit navn efter Sankt Jørgens Gård (eller hus), der var et hospital for spedalske, oprettet efter 1254.

Hospitalet var oprindeligt viet til Sankt Olav, og på havnen i København stod en ”blok”, hvor man kunne give penge til driften.

Den afsides beliggenhed skyldtes smittefaren. Patienterne levede i isolation og arbejdede på gårdens område.

I 1524 blev hospitalet nedlagt og patienterne flyttet til Vartov Hospital.

Det er tvivlsomt, om søen eksisterede dengang.