Nørre Allé

Siden 1600-tallet har der været en vejforbindelse fra Nørreport til vejkrydset ved Vibenshus Runddel. I begyndelsen har der nok snarest være tale om en markvej, men fra midten af 1700-tallet anlægges den som allé med vejtræer. Vejnavnet kendes fra 1810.s

Nørre Allé var desuden forbindelsesvej til de offentlige fælleder, altså åben græsarealer, der lå udenfor København. Kortet herunder er fra 1777.

Alléen deler fællederne op i Nørre Fælled og >Blegdamsfælleden.

Københavns Universitet bygninger er en væsentlig del af bebyggelsen langs Nørre Allé.