Spring til indhold

Gransangervej

Mange vej i denne del af Bispebjerg er opkaldt efter fugle.

Gransangervej blev anlagt i 1920’erne.

Vejen er bebygget med etageejendomme. Den østlige del går gennem bebyggelsen Vibevænget (se nærmere i artiklen om Rørsangervej).

Mod vest ligger Sangergården og Lindegården (se nærmere i artiklen om Tornsangervej).