Spring til indhold

Peter Vedels Gade

DSC_0224RES

Gaden er opkaldt efter direktør i udenrigsministeriet Peter Vedel ( 1823-1911).

Den blev anlagt i 1920’erne og blev ligesom de tilstødende gader Bardenflethsgade og Stemannsgade opkaldt efter betydningsfulde statsembedsmænd.

Udsnit kort1929

Det var formentlig planen, at gaden skulle være fortsat mod vest, og stødt til en nord-sydgående gade, men her optog Statens Seruminstitut i stedet arealet.

I Peter Vedelsgade ligger Amagerbro Forberedelsesskoles bygninger, der i dag er en del af Sundholm Skole