Grundtvigsvej

Vejen er opkaldt efter forfatteren Nkolaij Frederik Severin Grundtvig (1783-1872).

Niels Frederik Severin Grundtvig malet af C. A. Jensen i 1883. Billedet tilhører Ny Carlsberg Glyptotek.

Fra 1858 boede Grundtvig i en ejendom, der lå på hjørnet af Gammel Kongevej og Henrik Steffens Vej (tegningen herunder). Grunden gik helt op til Grundtvigsvej.

Vejen fik først sit navn i 1879 – altså kort tid efter Grundvigs død. Før da hed den østlige del af vejen Bianco Lunos Sideallé. 

Grundvigsvej var oprindeligt bebygget med villaer, men i den østlige del er der senere kommet etagebyggeri. På hjørnet af Bülowsvej ligger en større ejendom (billedet herunder), tegnet 1902 af arkitekten Emil Blichfeldt (1849-1908).

Mod vest blev grundene først udlagt omkring 1880, hvor C. Rathsacks gartneris jord blev udstykket til villabebyggelse.