Markmandsgade

Navnet er hentet fra Markmandshuset (billedet herover), der lå overfor Christianshavns Brandstation. Her boede en opsynsmand, der bl.a. holdt øje med  kreaturerne, der græssede på Christianshavns Fælled. Huset blev revet ned i 1922, hvor den nuværende boligbebyggelse blev opført.

Markmandsgade var indtil 1930’erne en del af Kløvermarksvej.

På nordsiden af gaden lå indtil slutningen af 1930’erne Arbejdernes Forsamlingsbygning. Den lå samme sted, som Amager Selskabslokaler ligger i dag.

I Markmandsgade ligger Christianshavns Brandstation, der opførtes her i 1904 efter tegninger af arkitekten Ludvig Fenger. Den afløste en brandvagt i Langebrogade på selve Christianshavn. Stationen blev opført som en let konstruktion, der hurtigt kunne fjernes, for dengang var der stadig en militær beskyttelseszone på det nordlige Amager.