Burmeister & Wain

I 1800-tallet blev Christianshavn præget af industri, ikke mindst jernindustrien, med skibsbyggeriet Burmeister & Wain (B&W) som den absolut største virksomhed.

Det blev grundlagt i 1843 i Købmagergade som mekanisk virksomhed af Hans Heinrich Baumgarten, der gik i kompagniskab med Carl Christian Burmeister. Wain kom til senere.

Omkring 1860 flyttede fabrikken til Christianshavn hvor den etablerede sig i Overgaden Neden Vandet. Tegningen herover viser værftet i midten af 1860’erne.

Værftet lavede i starten såvel skibe som dampmaskiner og lokomotiver, men det var skibsproduktionen der gjorde B&W til Københavns – og måske Danmarks – største virksomhed.

Det der gjorde firmaet succesfuldt var, at de kom ind på markedet i de år, hvor handelsflåden blev omstillet fra sejlskibe af træ til dampdrevne stålskibe.

Fabrikken bredte sig efterhånden på det meste af den sydlige del af Christianshavn og omringede efterhånden helt Christians Kirke. Udsnit af Kraks kort over København, 1970.

Pladsen på Christianshavn blev mere og mere trang, og allerede fra 1872 udvidede man på Refshaleøen (tegningen herunder).

I alt produceredes ca. 1.000 skibe i firmaets levetid. Selskabet gik konkurs i 1996.

Skibsværftets nyeste produktionsbygninger er kæmpemæssige haller, der kan ses vidt omkring. Endnu ligger der på Refshaleøen mange af værftsbygningerne og de tilhørende dokanlæg. I dag bruges de til en mangfoldighed af andre formål, f.eks. koncerter.