Tuborgs Bryggerier

I 1873 stiftede erhvervsmændene C. F. Tietgen og Phillip Heyman Tuborgs Fabrikker, der opførte et bryggeri ved Strandvejen i Hellerup.

Virksomheden fik navn efter landstedet Store Tuborg, der lå overfor det areal, hvor bryggeriet lå (se nærmere under Tuborgvej).

I forbindelse med bryggeriet var der få år tidligere anlagt en havn, så placeringen af virksomheden her blev valgt, fordi de så var nemt at udskibe bryggeriets produkter til eksport.

Det lykkedes dog ikke degang at gøre Tuborg-øllet til en eksportsucces, så havnen blev brugt til andre formål. Bl.a. blev der ved havnen anlagt en svovlsyrefabrik og et glasværk, der kunne producere flasker til bryggeriet. Disse to virksomheder lukkede dog efter få år.

Tuborg havde til gengæld succes på hjemmemarkedet, bl.a. fordi man solgte øllet på flaske. Andre bryggerier, f.eks. Carlsberg, solgte øl på tønder til forhandlere, som selv skulle tappe det på flasker.

Industriudstillingen 1888 (Københavns Museum)
Industriudstillingen 1888 (Københavns Museum)

På den store industriudstilling, der blev arrangeret ved Vesterbrogade i 1888, reklamerede Tuborg for sit øl med en kæmpemæssig ølflaske af træ. Flasken blev efter udstillingen flyttet til bryggeriets område i Hellerup, hvor den stadig står, selv om der siden 1996 ikke længere produceres øl her.

Allerede i 1894 blev Tuborg en del af De Forenede Bryggerier. I 1969 fusionerede virksomheden med den gamle rival, Carlsberg.

Der er i dag ikke mange bygninger tilbage fra bryggeriets tid. Ved Tuborg Havnevej ligger et bryghus fra 1903 og tappehallen bruges nu bl.a. til Experimentarium.

Ud mod Strandvejen, ligger dels mineralvandsfabrikken, dels den ældste administrationsbygning (herunder), tegnet i 1913 af arkitekten Anton Rosen (1859-1928).

Endelig findes en nyere administrationsbygning, tegnet i 1964 af Preben Hansen.