Spring til indhold

Hans van Steenwinckel (den yngre)

Christian den 4. til hest foran Rosenborg. Hans van Steenwinckel står til højre. Maleri af Karel van Mander, ca. 1638 – (Kongernes Samling).

Hans van Steenwinckel blev født i 1587 som søn af den ældre Hans van Steenwinckel og gik i faderens fodspor som bygmester. Han har formentlig fået en uddannelse som murer og stenhugger. Det kan være foregået i Halmstad, hvor faderen arbejdede på byggeriet af byens fæstning.

Omkring 1602 var han i Amsterdam, hvor han kom i lære hos byens stadsbygmester.

Den unge Hans van Steenwinckel var med til arbejder på Frederiksborg Slot i begyndelsen af 1600-årene. Bl.a. udførte han måske den karakteristiske S-formede bro og den såkaldte “karusselport”. Han kan også have tegnet det fornemme marmorgalleri.

Steenwinckel blev i 1619 som sin far udnævnt til kongelig bygmester, og har stået kong Christian den 4. nær. Han færdiggjorde kongens gravkapel i Roskilde Domkirke, som Hans’ bror, Lorenz Steenwinckel havde påbegyndt før sin død i 1619. De to brødre arbejde formentlig sammen om flere opgaver.

Det samme gjaldt byggeriet af Børsen i København, som Lorenz Steenwinckel heller ikke nåede at gøre færdigt. Vi ved ikke, hvor meget Hans udførte på børsbygningen, men den rigt udsmykkede portal ved rampen mod vest (herunder), skal være hans værk.

Omkring 1620 byggede Hans van Steenwinckel en hel gade med boder i Silkegade det indre København. De skulle bruges som boliger for indkaldte vævere, der arbejdede ved det kongelige silkevæveri.

I 1620’erne var han involveret i byggeriet af Trefoldighedskirken i Kristianstad, der dengang hørte under det danske kongerige.

I 1639 stod han bag projektet til den kæmpemæssige kirke, Sankt Anna Rotunda, som dog aldrig blev færdigbygget og senere nedrevet.

Et særligt kirketårn, var Trinitatis Kirkes Rundetårn, som stod færdigt i 1637. Tårnet var bygget som observatorium og Steenwinckel forsynede det med en sneglegang, så de tunge, astronomiske instrumenter kunne transporteres op til toppen.

I en sen alder udførte Steenwinckel måske tårn og spir på Sankt Nikolaj Kirke i København.

Som kongens bygmester førte han tilsyn med byggerier af slotte og fæstningsværker, og han var tilsynsførende ved opførelsen af Nyboder i København.

Det var nok også i den egenskab, at han tegnede to af broerne til Slotsholmen, hvor kongens slot lå, nemlig Højbro og Nybro.

Kort før sin død i 1639 planlagde Hans van Steenwinckel opførelsen af hovedbygningen på Valdemars Slot (herover) på Tåsinge. Nogle år før havde han udformet slottets ladegård.

Steenwinckel var sammen med sin far og sin bror, Lorenz, med til at introducere den nederlandske renæssances arkitektur i Danmark.