Spring til indhold

Sankt Hans Torv

Hvor torvet ligger i dag, var tidligere en plads hvor man samlede kvæget på Nørre Fælled, når det skulle malkes.

Pladsen opstod omkring 1745, da Nørre Allé blev anlagt.

I slutningen af 1700-tallet blev pladsen udgangspunkt for vogne, der kørte folk til skovene nord for København, f.eks. til Sankt Hans.

Derfor kaldtes pladsen i folkemunde Sankt Hans Torv, og det blev senere dens officielle navn.

Torvets navn har inspireret til navngivningen af Sankt Johannes Kirke, der ligger her ved. Hans er en kortere, dansk form for Bibelens Johannes.

Ejendommene på Sankt Hans Torv er opført i 1870’erne.

Særlig markant er ejendommen på vestsiden (Sankt Hans Torv 30-32) med hjørnetårne, der er med til at give pladsen en parisisk præg.

Torvet blev omlagt i 1972, så den stigende biltrafik bedre kunne passere det “skæve” vejkryds.

I begyndelsen af 1990’erne blev torvet igen omlagt og renoveret ved landskabsarkitekten Svend-Ingvar Andersson (1927-2007). Ved samme lejlighed blev skulpturen “Huset der regner” opstillet (herunder). Den er udført af Jørgen Haugen Sørensen (1934-2021).