Laksegade

Laksegade RES
Hvor Laksegade går i dag, var i middelalderen strandbredden ud mod farvandet Dybet mellem Sjælland og Bremerholm.

I kvarteret syd for Sankt Nikolaj Kirke blev der fra 1620 og frem anlagt et stort antal boliger (Skipperboderne) for flådens søfolk og de ansatte på Bremerholm.

Gaderne blev anlagt i et geometrisk mønster, der genfindes i dag, og kvarteret fik i folkemunde navnet ”Majonæsekvarteret”, formentlig fordi dets gader havde navn efter fisk og havdyr: Laksegade, Hummergade (nedlagt), Størestræde (i dag Holmens Kanal) og Delfingade (i dag: Dybensgade) og derfor ledte tankerne hen på retter, der skulle spises med majonæse.

Laksegades østlige del hed tidligere Reverentsgade. Måske kom navnet af, at en reverens var et buk (som hilsen), og gaden bøjer sig på dette sted næste 90 grader.

Udtrykket ”Fanden er løs i Laksegade” stammer fra, at der i 1826 foregik nogle ret ubetydelige hændelser i kvarteret, som blev gjort til et stort samtaleemne i København.

1929 - København (Trap (4)) Udsnit Hummergade
Parallelt med Laksegade gik indtil 1930’erne Hummergade. Her lå fra 1696 byens navigationsskole.

Hummergade blev nedlagt, bl.a. for at skaffe plads til opførelse af Overformynderiets bygning. En rest af gadens forløb kan endnu ses på østsiden af Bremerholm.