Spring til indhold

Christen Bergs Allé

Christen Berg (1829-1891) var politiker og grundlægger af en række dagblade. Han var desuden én af grundlæggerne af partiet Venstre.

Christen Berg har øjensynligt ingen tilknytning til kvarteret. Måske skyldes vejnavnet, at man ønskede at opkalde en vej efter en borgerlig politiker, når man her også havde Overbyes Allé, der var opkaldt efter en socialist.

Christen Berg. Foto i Det Kgl. Bibliotek.

Vejen er anlagt omkring 1904 og indgår i Valby og Omegns Byggeforening (se nærmere under Overbyes Allé).

På Christen Bergs Allé ligger Timotheuskirken.