Adelgade

Sammen med Borgergade blev Adelgade anlagt som en del af byplanen for Ny-København i midten af 1600-tallet. Nogle af gaderne blev opkaldt efter de finere samfundsklasser, altså f.eks. adelen og borgerne.

Gaden kom dog ikke helt til at svare til sit fornemme navn, for der blev bygget tæt og beboerne var ikke ligefrem adelige. I slutningen af 1700-tallet hed det, at man dårligt kunne krydse gaden, på grund af mudder fra rendestenene. Husene var i dårlig kvalitet, og havde f.eks. udvendige trapper og svalegange.

Det siges, at den senere statsminister Thorvald Stauning, der boede i gaden med sin familie, måtte flytte, fordi der var for mange rotter i ejendommen!

I 1902 anlagdes et elektricitetsværk i gadens sydlige del, tæt på Gothersgade. I Adelgades nordlige ende ligger Sankt Pauls Kirke som et pejlemærke for enden af gadens længdeakse.

I 1930’erne blev en del af gadens huse saneret, og i stedet opførtes nybyggeri, f.eks. Dronningegården.

1929-koebenhavn-trap-4-crop

Mellem Adelgade og Borgergade gik den korte gade, Helsingørgade, tidligere på skrå. Den var en del af den gamle udfaldsvej til Helsingør, der gik mellem Kongens Nytorv og Østerport.

I Helsingørgade lå fra 1870’erne og frem til 1912 Sukkerfabrikken Phønix, der senere blev til De Danske Sukkerfabrikker og flyttede til Langebrogade.