L. I. Brandes Allé

Vejen er opkaldt efter lægen Ludvig Israel Brandes (1821-1894), der i 1850’erne oprettede Københavns Sygehjem på Rolighedsvej.

Brandes var stærkt engageret i sociale forhold. Han tog initiativ til at oprette vuggestuer og var aktiv i sygekassen på Frederiksberg.

Ludvig Israel Brandes. Foto i Det Kgl. Bibliotek.

L. I. Brandes Allé blev anlagt i 1890’erne på det areal, der tidligere blev brugt af Landbohøjskolen som forsøgsmarker.