Spring til indhold

Johannes V. Jensens Allé

Johannes V. Jensen (1873-1850) var forfatter og nobelprismodtager.

Fritz Syberg: Ved bogen. Johannes V. Jensen. 1936 (Johannes Larsen Museet).

I den østlige del af vejen ligger etageejendomme, der er opført i slutningen af 1960’erne med Ole Hagen (1913-1984) som arkitekt.

Den er et led i den samlede bebyggelse ved Betty Nansens Allé og Nordens Plads.