Spring til indhold

Øster Søgade

Efter nedlæggelsen af voldene omkring den indre by, blev der anlagt et helt nyt kvarter mellem den gamle fæstningsring og søerne.

På østsiden af søerne etableredes et gadeforløb, bestående af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade.

Udsnit af Plan af Kjøbenhavn med forstæder, 1868. Udarbejdet af Aug. Wulff (Det Kgl. Bibliotek)

Øster Søgade blev anlagt omkring 1870. Tidligere gik her en sti, der i folkemunde kaldtes Kærlighedsstien.

Langs Øster Søgade ligger arbejderboligerne i Kartoffelrækkerne (herunder), som blev opført i årene 1873-1889. Længere mod syd går gaden langs bagsiden af Kommunehospitalet.