Frederikskaj

Navnet er inspireret af ejendommen Frederiksholm, der lå i nærheden.

Kajanlægget blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet da >Københavns Havn blev udvidet mod syd. Navnet Frederikskaj er fra 1922. De oprindelige havnekajer lå ud mod Teglværkshavnen (se nærmere under Teglholmsgade).

Langs Frederikskaj ligger i dag udelukkende nybyggeri, som er en blanding af boliger og erhverv. Desuden ligger her en del af Aalborg Universitet.

Bebyggelsen Frederikskaj 2 med 81 lejligheder er opført omkring 2015 efter tegninger af arkitekterne Holscher Nordberg A/S. Her lå tidligere Fords samlefabrik for biler og havneløbet udenfor hedder Fordgraven.

Frederikskaj er også navnet på boligbebyggelsen på A. C. Meyers Vænge 11-13 (herunder), der blev blev opført omkring 2008 med firmaet Dissing + Weitling som arkitekter. En kunstig kanal fører fra Teglværkshavnen helt ind til lejlighederne.