Spring til indhold

Sankt Kjelds Gade

Vejen har navn efter Kjeld (død 1150), der var domprovst i Viborg og blev kåret som helgen i 1189.

Årsagen til at navnet findes her, er at der ved gaden i 1904 blev bygget et kloster (se nærmere under Sankt Augustins kirke).

Ved Sankt Kjelds Gade ligger Solgården, der blev tegnet i årene omkring 1930 af arkitekten Henning Hansen (1880-1945).  Det var et banebrydende boligbyggeri, fordi karréen er åbnet mod sydvest, så der kommer sol ind i gården.

Facaderne mod syd og vest er trukket tilbage fra gadelinjen, som der er plads til små forhaver. Solgården var også anderledes ved, at der kun var én trappe i opgangene – og altså ikke nogen køkkentrappe. Nogle af lejlighederne var som noget usædvanligt indrettet med små kamre til børn.