Vestergade

Gaden lå lige indenfor Vesterport, og var indfaldsvejen ind i byen, når man kom fra vest.

Vestergade er én af de ældste gader i København og nævnes så tiligt som 1448.

Her lå et stort udvalg af beværtninger og gæstgivergårde. “Tre Hjorter”, “Kronen”, “Prindsen”, “Rosen”, “Skibet” og “Vinkanden” var navne på nogle af dem.

Når bønderne, der kom fra oplandet, var færdige med deres ærinder i København, beøgte de ofte disse steder. Så kunne det ske, at de blev lokket af de såkaldte “bondefangere”, der prøvede at narre penge og ejendele fra dem.