Kancellibygningen

den-roede-bygning-2-res

Ved siden af Christiansborg Slot ligger kancellibygningen.

Den er opført omkring 1720 som administrationsbygning for kancelliet, og tegnet af hofbygmester Johan Christian Ernst (1766-1850). I dag har Finansministeriet til huse i bygningen.

Den trefløjede bygning husede den enevældige konges administration, først og fremmest rentekammeret. Den er på den måde Danmarks ældste kontorbygning. På grund af murstenenes farve, kaldes den også for Den røde bygning.

Kong Frederik den 4. lagde vægt på, at der var tæt forbindelse mellem slot og kancelli, og derfor blev der opført en forbindelsesbygning fra kancellibygningen til Christiansborg Slot. Galleriet var i niveau med de kongelige gemakker.

den-roede-bygning-3-res
Ud mod Slotsholmsgade er et kæmpemæssigt relief, udført af billedhuggeren J. C. Sturmberg. Øverst er en buste af Frederik den 4. Han ses sammen med rigsvåbenet og krigens og fredens attributter, kanoner, hellebarder og faner sammen med skibsankre, master og tønder.

den-roede-bygning-4-res

Kancelligbygningen blev opført i kong Frederik den 4.’ regeringstid og har derfor hans monogram over indgangen.

 

inderigsministeriets-sal-i-kancellibygningen-efter-trap-3-res

Rentekammerets kollegiesal i kancellibygningens sydfløj. Salen har senere været brugt af Indenrigsministeriet. I loftet hænger et maleri af Henrik Krock (1671-1738), der forestiller “Guds forsyn”