Spring til indhold

Lindgreens Allé

Vejen har sit navn efter Jens Mikkelsen Lindgreen, der fra 1847 ejede gården Sølyst ved Strandlodsvej.

Lindgren drev gården som almindeligt landbrug. Hans søn, sognefoged Peter Michael Lindgreen, overtog den i 1883, og frasolgte en del lodder ved Lindgreens Allé, og solgte gården til Jacob Hegel, der var ejer af Gyldendalske Boghandel.

På Lindgreens Alle 12 opførtes i 1903 et lager for Gyldendal efter tegning af arkitekt Ludvig Andersen (billedet herunder). Firmaets hovedkontor er i Klareboderne.

Den korte vej blev anlagt omkring i slutningen af 1800-tallet som adgangsvej til nogle industrivirksomheder. Et par enkelte beboelseshuse på Lindgreens Alle 4-8 blev bygget i 1890’erne.