Spring til indhold

Limgården

De blinde sidegade til Amagerbrogade er navngivet i 1950’erne, men navnet henviser til en langt ældre virksomhed som lå her.

I 1778 grundlagde et medlem af slægten Holmblad en limfabrik på Christianshavn tæt på Vor Frelsers Kirke. Præsten brød sig ikke om lugten fra limproduktionen, så man besluttede at flytte fabrikken til den nordlige del af Amager.

Den blev nu drevet af Lauritz Peter Holmblad (1770-1827), hvis søn af samme navn har givet navn til Holmbladsgade.

I midten af 1800-tallet blev produktionen udvidet med fremstilling af farvestoffer, tran og stearinlys, og der blev tilknyttet en dampdrevet oliemølle.

Fabriksanlægget var nu ganske omfattende. På tegningen herover fra 1888 (tegning af J. L. Ridter, gengivet i bogen “Danmarks industrielle etablissementer”) ses i forgrunden Store Mølle, der på dette tidspunkt indgik i fabrikken til produktion af sæbe. Mellem bygningerne til venstre ses tørrepladsen for lim. I baggrunden ligger hovedbygningerne ud mod Amagerbrogade.

Limfabrikkens bygning ud mod Amagerbrogade. Foto fra 1905. Bygningen blev nedrevet i 1913 for at give plads til anlægget af Uplandsgade, der førte ind til Carl Lunds fabrikker (efter Før og nu, 1923).

I 1880 brændte fabrikken, og produktionen blev nu splittet op, så stearinlysene blev fremstillet i Asp’s tidligere fabrik i Prinssesegade, mens oliemøllen flyttede til en nyopført bygning i Jemtelandsgade.

De resterende bygninger blev bl.a. anvendt i forbindelse med Amagerbro Station, og selve hovedbygningen blev overtaget af Amagerbanken i 1920, som indrettede den til sit hovedkontor.

 

I 1970’erne byggede banken et større kontorhus bag ved det gamle.  I gården er opstillet Anker Hoffmanns (1904-1985) skulptur “Løget” fra 1972. Måske er den en reference til at banken bl.a. blev brugt af de bønder, der igennem århundreder havde leveret grøntsager – og herunder løg – til københavnerne.

Boligbebyggelsen ved Limgården er opført i 1922-1925 af Arbejdernes Andelsboligforening. Det store boligkompleks omfatter hele karréen mellem Amagerbrogade, Uplandsgade, Holmbladsvænge og Ved Sønderport. I den sydlige gård blev der fra starten bygget biografteateret Alladin og der blev senere indrettet et hotel i bygningen mod Amagerbrogade.