Spring til indhold

Thomas Koppels Allé

En række veje i kvarteret i Kongens Enghave er opkaldt efter komponister fra andre europæiske lande.

Thomas Koppel (1944-2006) var dansk komponist og udgør dermed en undtagelse fra reglen.

Vejen hed fra 1931 Pumpehusvej, fordi den var adgangsvej til en kloakpumpestation.

Navneændringen i 2006 til Thomas Koppels Allé skete efter ønske fra beboere ved vejen, fordi Thomas Koppel boede i Haveforeningen Frederikshøj.