Spring til indhold

Veterinærskolen

Overfor Vor Frelsers Kirke lå fra 1773 til 1858 landets første veterinærskole, oprettet på privat initiativ af en læge, P. C. Abildgaard.

Skolens opgave var først og fremmest at uddanne dyrlæger til militæret, hvor der var brug for dem til at tilse de mange heste, som blev brugt i krigene.

Abildgaard var skolens direktør til sin død i 1801, og nåede bl.a. at få udryddet kvægpest i Danmark.

På Amager havde skolen et areal omkring den nuværende Sverrigsgade, hvor man dyrkede planter til medicinsk brug.

Fra 1858 flyttede skolen til den nyoprettede Landbohøjskole på Frederiksberg, og bygningerne på Christianshavn blev revet ned.

I stedet opførtes det nuværende H-formede bygningskompleks mellem Sankt Annægade og Torvegade.

Bygningerne blev i en periode brugt som fængsel i tilslutning til Tugt- og børnehuset, der lå ved Christianshavns Torv.

I 1921 omdannedes bygningerne til beboelse under navnet Sankt Annæ Gården.