Spring til indhold

Rådhusvænget

Vejen har navn efter Tårnby Kommunes rådhus, der lå her.

Tidligere hed den vestlige del af vejen Smallestræde.

Rådhuset lå dels på Kastruplundgade 16 (herover), dels Rådhusvænget 1 (herunder).

I bygningerne lå fra 1876 Kastrup Skole. Efter 1907 blev de indrettet til rådhus.

Tårnby kommune havde et rådhus i gården “Fremtidshaab” på Amager Landevej og nogle lokaler til sognerådet på Frankrigsgades Skole i Sundbyøster.

Efter at den nordlige del af kommunen blev skilt ud som den selvstændige Sundbyernes Kommune i 1895, flyttede Tårnby Kommunes administration til Kastrup og indrettede sig i 1907 i den tidligere Kastrup Skole.

I 1960 flyttede kommunens administration ind på det nuværende rådhus på Amager Landevej.

Langs Rådhusvænget og Bredagervej ligger alment boligbyggeri, der er opført omkring 1950 af de to boligselskaber Taarnby 44 og Smedenes Andels-Boligforening.