Spring til indhold

Svanemøllevej (Østerbro)

Vejen blev anlagt i forbindelse med udstykningen af Ryvangskvarteret, som en gennemgående vej til Hellerup fra Svanemøllen (se nærmere under Strandvejen).

Vejnavnet er fra 1904.

Nord for Ehlersvej (i Gentofte Kommune), hed vejen indtil 1927 Johannevej.

Området hørte tidligere til Gentofte Sogn, men blev lagt under Trinitatis Sogn i København i 1622, fordi det københavnske bryggerlav fik lov at lade deres heste græsse her. Derfor kaldte området også Bryggervangen.