Sankt Clara Kloster

Kong Hans’ dronning Christina siftede omkring 1500 et nonneklosteret, de lå på hjørnet af Møntergade og Gammel Mønt.

Det var viet til Sankt Clara og dets bygninger var opført i Københavns Slots tidligere køkkenhave.

Efter reformationen i 1536 blev klosteret nedlagt og bygningerne dels brugt til “gjethus”, altså et støberi til klokker og kanoner, dels overtaget af Den Kongelige Mønt.

Kong Christian den 4. planlagde at bygge en kirke på klosterets grund, men planerne blev opgivet, sikkert fordi der manglede penge.

De sidste klosterbygninger forsvandt i 1620’erne, og der kom i stedet bebyggelse i den gader, der gik på stedet og fik navn efter klosteret: Klareboderne.