Spring til indhold

Sankt Clara Kloster

Kong Hans’ dronning Christina stiftede omkring 1500 et nonnekloster, der lå på hjørnet af Møntergade og Gammel Mønt. Dets bygninger var opført i Københavns Slots tidligere køkkenhave. Klosterhaven strakte sig helt ud til Gothersgade.

Til klosteret hørte en kirke, som dannede nordfløjen i det firkantede anlæg.

Klosteret var viet til Sankt Clara og det tilhørte franciskanernes søsterorden, der kaldtes for Clarisserne.

Efter reformationen i 1536 blev klosteret nedlagt og bygningerne brugt af Den Kongelige Mønt til møntfremstilling. Kirken husede i en kort periode Københavns tyske menighed, inden den flyttede Sankt Petri kirke. Klosterkirken blev derefter brugt til “gjethus”, altså et støberi til klokker og kanoner.

Kong Christian den 4. planlagde at bygge en ny kirke på klosterets grund, men planerne blev opgivet, sikkert fordi der manglede penge.

De sidste klosterbygninger forsvandt i 1620’erne, og der kom i stedet bebyggelse i den gader, der gik på stedet og fik navn efter klosteret: Klareboderne.