Spring til indhold

Oliefabriksvej

Vejen har sit navn efter en fabrik, der bl.a. forarbejdede fiskemel til olie. Den lå i den sydligste ende af Oliefabriksvej.

Der blev dog også produceret olie af selvdøde kreaturer, og fra en nærliggende rævefarm blev der leveret rævepis, som måske også indgik som råvare.

Fabrikken var grundlagt omkring 1916 af grosserer Theodor Hans Carsten Green (1838-1909) og generalkonsul  S. Thielemann. 

Green drev en forretning i København, der bl.a. handlede med kemikalier men var også involveret i sin fars tændstikfabrik “Godthåb”, der lå i Finlandsgade.

Indtil 1926 hed vejen Mellemvej.

I 1964 opførte Tårnby Kommune et vandtårn på hjørnet af Oliefabriksvej og Løjtegårdsvej.