Spring til indhold

Mølle Allé

Vejen er navngivet efter en mølle, der lå ved den nuværende Gammel Jernbanevej.

Møllen havde tidligere stået ved på Vestervold, hvor Rådhuspladsen er i dag. Her hed den Store Kongens Mølle.

Da voldterrænet blev nedlagt, blev møllen i 1874 flyttet til Valby. Her stod den til 1899.

Valby Mølle. Foto af Johannes Hauerslev (Det Kgl. Bibliotek).
Valby Mølle. Foto af Johannes Hauerslev (Det Kgl. Bibliotek).

Møllen lå på hjørnet af Gammel Jernbanevej.

Her blev beboelsesejendommen Møllegården opført i 1901.