Christiansborg Slotskirke

DSC_0228 RES
Christiansborg Slot fik omkring 1740 en slotskirke i en selvstændig bygning ved siden af slottet. Kirken brændte sammen med slottet i 1794.

I forbindelse med genopførelsen efter branden, blev der bygget en ny kirke. Den blev tegnet af arkitekten C. F. Hansen (1756-1845), og den kom også til at ligge som en selvstændig bygning ved siden af slottet (til højre på tegningen herunder).

Opførelsen startede i 1800 og kirken blev indviet pinsedag 1826, hvor man fejrede 1000-året for at kristendommen kom til Danmark med Ansgar. Slottet var først færdigt nogle år senere.

christiansborg-prospekt-1755-res
Da Christiansborg brændte igen i 1884, blev kirken reddet, og er i dag den eneste del af det 2. Christiansborg, som er bevaret.

Stilen er klassicistisk, og indgangsportalen mod slotspladsen har fire ioniske søjler. Kirken har ikke noget tårn, men til gengæld en kuppel, der er inspireret af Panthenon-kirken i Rom.

Dekorationerne inde i kirken er udført af bl.a. Bertel Thorvaldsen og H. V. Bissen.

Kirken er kongehusets kirke, og bruges f.eks. ved kongelige begravelser, hvor afdøde regenter ligger på castrum doloris. Da Danmarks tronfølger, prins Christian, blev døbt, foregik dåben i slotskirken.

Når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober, markeres det med en gudstjeneste i slotskirken.

Kirken brændte natten mellem den 6. og 7. juni 1992. Hele tagkonstruktionen blev ødelagt og kuppelen styrtede ned og ødelagde en stor del af inventaret. Selv om kirken blev svært beskadiget ved branden, er det lykkedes at genskabe kirken, som den var.