Spring til indhold

Timotheuskirken

Med udbygningen af villakvartererne i den vestlige del af Valby efter år 1900, blev der behov for at dele det store sogn, som siden 1891 kun blev betjent af Jesuskirken.

Dengang boede der omkring 6.000 i denne del af sognet, men tallet voksede til 40.000 i begyndelsen af 1940’erne. Derfor udskiltes de nye sogne >Johannes Døbers, >Vigerslev og Ålholm.

Timotheus Kirke. Formentlig indvielse af kirkesalen 1911 (Det Kgl. Bibliotek).

I første omgang blev der i 1911 opført en kirkesal ved Christen Bergs Allé.

Man samlede fortsat midler ind, og i 1928 var man kommet så vidt, at en nyopført kirke kunne indvies.

Den kom til at ligge lige syd for den præstebolig, der var bygget nogle år før.

Kirkesalen blev omdannet til menighedshus.

Kirken fik navn efter biskoppen Timotheus, som iflg. Biblens gamle testamente var én af apostlen Paulus’ følgere.

Kirken blev tegnet af arkitekten Jens Christian Kofoed (1864-1941). Han lod sig inspirere af middelalderklostre, og Timotheuskirken har en lighed med Løgumkloster Kirke.

De lyse kirkerum er præget af de meget høje vinduer, hvor der sidder en glasmosaik udført af Ib Geertsen. Herunder sidder en alterudsmykning af Mogens Jørgensen.