Spring til indhold

Backersvej

Vejen har et navn efter gårdejer Peter Gjertsen Backer (1848-1919), der udstykkede jorden, som vejen passerer.

Den nordligste del hed indtil omkring 1930 Lynette Allé, mens Backersvej var navnet på den nuværende Sixtus Allé.

Endnu i begyndelsen af 1900-tallet endte Backersvej omkring Krudtmøllegårds Allé.

Mellem Backersvejs nordligste del og Kastrupvej opførtes omkring 1900 et lille kvarter med byggeforeningshuse. Byggeforeningen hed Valhal og omfattede flere sideveje, bl.a. Valhals Allé, der senere skiftede navn til Rialtovej. Grundene ved Backervej blev i 1912 udskilt af foreningen, måske fordi vejen ikke som de andre veje kunne lukkes af og forbeholdes foreningens medlemmer. Efter udskillelsen dannedes en ny forening, Grundejerforeningen Valhal af 1912 med i alt 54 grunde.

Ved Backersvej ligger den nyere del af Sundby Kirkegård, der blev anlagt omkring 1924, samt og Amager Hospital.

Ved Backersvej 107 lå indtil 1990’erne ejendommen Den 8. Juli.  Gården blev oprindeligt bygget til fabrikant L. P. Holmblad, der ejede den fra 1871-1892. Gården havde navn efter ejerens fødselsdag og var tegnet af arkitekten Hans J. Holm (1835-1916). Københavns Kommune købte gården i 1930’erne og anvendte den til den såkaldte ”arbejdsskole”, hvor invalider fik uddannelse. Gårdens bygninger blev revet ned i 1989.

En del af Den 8. julis jord blev i 1917 udstykket til Parcelforeningen LandlystForeningen omfattede det område, hvor vejene i dag hedder Marsalavej, Mantuavej og Fredenshøj Alle. De første huse var træhuse og foreningen bar præg af at være sommerhusområde, hvor man byggede efterhånden, som man fik råd. Byggematerialerne var f.eks. fiskekasser eller kasserede teaterkulisser.