Spring til indhold

Bohlendachvej

Ved vejen ligger en magasinbygning med en særlig tagkonstruktion, som kaldes et bohlendach. Bygningen er opført i 1801 og er tegnet af arkitekten Boye Magnus (1748-1814). Tidligere lå Søværnets Museum her.

Ud til Snedkergraven, der er sejlløbet syd for Frederiksholm, ligger Holmens bådeværft fra 1867, hvor der blev bygget og repareret mindre fartøjer, f.eks. redningsbåde.  Værftsbygningerne er fredet og i dag indrettet til beboelse.