Spring til indhold

Raffinaderivej

Raffinaderivej var tidligere en del af Amager Strandvej, men fik sit nuværende navn efter et olieproduktionsanlæg – et raffinaderi – som blev etableret her i 1950’erne.

Værket, der blev drevet af A. P. Møller-koncernen, kaldtes også et pyrolyseværk, efter den tekniske betegnelse for én af de processer, som foregik på værket.

Tårnet på pyrolyseværet kunne ses vidt omkring, og herfra blev affaldprodukter brændt af, så der brændte en evig flamme på toppen.

Værket leverede også gas til forbrugerne i København. Produktionen ophørte i 1978 og værket lukkede i 1981.

Ved siden af pyrolyseværket opførtes også i 1950’erne et industrianlæg for De Danske Spritfabrikker, som flyttede produktionen hertil fra Strandboulevarden på Østerbro, hvor den havde ligget siden 1881. Anlægget fungerede i sammenhæng med Pyrolyseværket.

En del af Spritfabrikkernes bygninger, der er tegnet af arkitekterne Alf Cock-Clausen og Preben Hansen er stadig bevaret. Ud mod vejen ligger adminstrationsbygningerne, og bagved en tappehal, der nu bruges til arrangementer, koncerter m.m. under navnet Tap 1.

Ved Raffinaderivej lå Strickers Batteri, der blev opført i 1801 som en værn mod angreb på København under englandskrigene. Det var opkaldt efter premierløjtnant Justus Alexander Stricker (1775-1841). I 1880’erne blev batteriet forstærket med betonanlæg og indgik i Københavns søbefæstning, indtil det blev fjernet ved opførelsen af pyrolyseværket.