Spring til indhold

Mathildevej

Vejen er opkaldt efter dronning Caroline Mathilde (1751-1775), der var gift med kong Christian den 7.

Hendes søn, Frederik, blev senere kong Frederik den 6., og har formentlig givet navn til den nærliggende Frederiksvej.

Caroline Mathilde - portræt udført af Jens Juel. 1769. (SMK)
Caroline Mathilde – portræt udført af Jens Juel. 1769. (SMK)

Bebyggelsen ved Mathildevej blev opført i 1880’erne. Vejnavnet blev foreslået af en grosserer Phillipsen, der formentlig udstykkede grundene ved vejen.

På kortet herunder fra 1883, er vejen endnu projekteret.

Udsnit af kort over Kjøbenhavn med nærmeste omegn. 1883. Udført af V. F. A. Berggreen. (Det Kgl. Bibliotek).
Udsnit af kort over Kjøbenhavn med nærmeste omegn. 1883. Udført af V. F. A. Berggreen. (Det Kgl. Bibliotek).