Uplandsgade


Gaden er – som en række andre i kvarteret – opkaldt efter en landsdel i Sverige. Langs den første del af gaden gik Amagerbanens spor.

Indtil 1936 hed den vestlige del (mellem Amagerbrogade og Dalslandsgade) Carl Lunds Gade efter fabrikanten Carl Lund, hvis metalvarefabrik (markeret med nr. 13 på kortet herover) lå i området.

Lund grundlagde fabrikken i 1889, og opførte det omfattende fabriksanlæg på stedet omkring 1912. I 1930’erne indgik han kompagniskab med Glud og Marstrand, som senere overtog virksomheden. Virksomheden blev bl.a. kendt for at producere spande, petroleumslamper og køkkenudstyr – f.eks. den berømte kaffekande Madam Blå. Produktionen flyttede væk fra Amager i 1970’erne og Øresundskollegiet blev opført på grunden.

Glud og Marstrands fabrikker blev grundlagt af blikkenslager Poul Glud tilbage i 1876 og lå dengang på Kapelvej på Nørrebro. Sammen med isenkræmmeren Troels Marstrand opførtes en ny fabrik i Utterslev.

Portbygningen på hjørnet af Uplandsgade og Ved Sønderport er i dag den eneste rest af Glud og Marstrands fabrikskompleks.

 

Uplandsgades vestlige del domineres af Møllelængen, som er den meget lange boligblok, der ligger langs Store Møllevej.

I Uplandsgade øst for Vermlandsgade blev anlagt omkring 1915. Vejen blev lagt langs Amagerbanens spor, og fik derfor sit buede forløb.

I dette område ligger stadig en del mindre virksomheder, som var en del af det industrikvarter Københavns Kommune udlagde her efter 1. Verdenskrig og som for alvor voksede i 1930’erne. Blandt de virksomsomheder, der etablerede sig her, var Dansk Silkeindustri, P. W. Jacobsens & Søns trælasthandel og skjortefabrikken Bjørn & Christoffersen.