Spring til indhold

Ved Sønderport

København har haft en VesterportNørreport og Østerport – men aldrig en Sønderport. Porten på Amager kaldtes for Amagerport.

Årsagen til, at der alligevel findes en vej på det nordligste Amager med navnet Sønderport, må være at der i nærheden lå en bom, som trafikanterne skulle betale for at passere. Passageafgiften blev afskaffet i 1915. Bommen lå ud for Prags Boulevard.

Ved Sønderport fik sit navn i 1920’erne, og går dels langs Vor Frelsers Kirkegård, dels langs boligkaréen som Arbejdernes Boligforening opførte omkring 1925 ved Limgården.