Spring til indhold

Vimmelskaftet

Vimmelskaftet - H G F Holm ca 1840 - RES
Det særprægede gadenavn er nok opstået, fordi gadens lidt krumme forløb kan minde om en gammeldags bor med et bøjet skaft, et såkaldt vimmelbor.

Tidligere gik trafikken gennem byen ad Skindergade og Skoubogade, fordi Nygade først blev anlagt i 1680’erne, og dermed understregedes det krogede gadeforløb.

Gaden hed i middelalderen Tyskemannegaden, fordi byens tyske købmænd boede her. På hjørnet af Hyskenstræde lå det tyske handelskompagnis hus.