Spring til indhold

Ved Skansen

Ved Skansen er en ganske kort vej, der forbinder Markmandsgade med Store Møllevej.

Vejen har sit navn efter den såkaldte Svenske Skanse, der lå i området. Den kaldtes også Carl den 12.’s Skanse eller Stjerneskansen – fordi den var var anlagt i stjerneform og omgivet af en lavvandet grav.

Den svenske konge anlagde i begyndelsen af 1700-tallet en række skanser og befæstningsanlæg langs Øresunds kyster og men skansen på Amager var ikke anlagt af svenskerne, men i stedet for at beskytte hovedstaden mod et svensk angreb fra amagersiden. Skansen har formentlig ligget ved den nuværende Dalslandsgade.

Omkring år 1800 var den øjensynligt opgivet som forsvarsværk og i stedet blev retterstedet flyttet hertil.