Charlottenlund Slot

dsc_0366-res

1600-tallet lå der ved det nuværende Charlottenlund Slot en forlystelseshave, der hed Gyldenlund, hvor københavnere kunne tage på udflugt. Skoven omkring var en rest af den tidligere Ibstrup Skov, der hørte til Jægersborg Slot.

Kong Frederik den 3.’s søn, Ulrik Frederik Gyldenløve, der boede på Charlottenborg i København, opførte en lystejendom på stedet, og fra 1682 blev det brugt af kong Christian den 5. som sommerbolig

dsc_0367-res
Charlotte Amalies navnetræk over hovedindgangen mod øst.
charlottenlund-slot-facadetegning-vitruvius

I 1730 blev huset overladt til kong Christian den 6.’ søster, prinsesse Charlotte Amalie. Hun rev det ned, og opførte et hus, der er grundstammen i det nuværende slot. Hun opkaldte slottet efter sig selv, så det nu fik navnet Charlottenlund.

Arkitekten var Johan Cornelius Krieger (1683-1755) og materialerne stammede delvist fra det nedrevne Københavns Slot. Han havde nogle år tidligere medvirket ved opførelsen af Fredensborg Slot.

I 1700- og 1800-tallet stod Charlottenlund Slot til rådighed for kongehuset, primært som sommerbolig. Kronprins Frederik – den senere kong Frederik den 8. – boede her med sin hustru Louise fra 1869.

Det var i deres tid, at slottet i begyndelsen af 1880’erne gennemgik en omfattende ombygning. Arkitekt Ferdinand Meldahl tilføjede sidefløje til hovedbygningen og forsynede den med en meget stor kuppel.

Kongeparret Frederik og Louise på monumentet, der blev opstillet vest for slottet i 1938.

Dronning Louise boede på Charlottenlund som enke frem til 1926. Herefter overgik slottet til civile formål, og har indtil 2016 været brugt i af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, i forbindelse med Danmarks Akvarium, der i 1939 åbnede tæt ved.

dsc_0371-res

Slotshaven var oprindeligt en barokhave med udhuggede alléer gennem skoven. Den blev i 1880’erne omlagt til en romantisk have efter engelsk forbilleder. Den lange Jægersborg Allé, fører fra slottet i lige linie til Bernstorff Slot.

dsc_0382-res

I haven er der to mindre bygninger. Dels “Det Gule Hus”, der er et tidligere vaskehus, som ligger ved en lille dam. Dels et ishus (billedet herunder), der har rummet is til nedkøling af fødevarer. Begge bygninger er opført i 1844.

dsc_0390-res

Ishusets baldakin over indgangsdøren holdes naturligvis oppe af isbjørne.

dsc_0395-res