Spring til indhold

F. F. Ulriks Gade

Frederik Ferdinand Ulrik (1818-1917) var læge og stærkt engageret i spørgsmålet om at skaffe sunde og billige boliger til arbejderklassen.

Han var medstifter af Arbejderns Byggeforening, der fra 1860’erne og frem opførte arbejderboliger flere steder i københavnsområdet.

I kvarteret som F. F. Ulriks Gade går igennem, byggede foreningen fra 1906 til 1929 324 boliger for sine medlemmer. Husene var tegnet af arkitekten Christen Larsen (1857-1930).

Ulrik bestemte, at de øvrige gader i kvarteret skulle navngives efter læger.

Byggeforeningshusene er i tre etager og har små forhaver samt en gårdhave.