Spring til indhold

Gustav Bangs Gade

Flere gader i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Gustav Bang (1871-1915) var historiker og journalist på dagbladet Social-Demokraten, hvor han i sine artikler var med til at formulere det teoretiske grundlag for den socialistiske bevægelse i Danmark.

Gustav Bangs Gade fik sit navn i 1918.

Ejendommene på Gustav Bangs gade er opført af Arbejdernes Kooperative Byggeforening og tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen (1865-1952).