Østre Gasværk

I 1878 blev der bygget et Gasværk mellem Østerbrogade og kysten på det nordlige Østerbro.

København havde i forvejen Vestre Gasværk ved Gasværksvej på Vesterbro, men i takt med byens udvikling, var der brug for endnu et værk til at dække gasforbruget.

Værkets store gasbeholder blev tegnet af arkitekten Martin Nyrop. Den bruges i dag som teater og er den eneste bevarede bygning på gasværket.

Til gasværket hørte arbejderboliger, der lå mellem Nyborggade og Sionsgade. De var opført af Lægeforeningen, og hed derfor Ny Lægeforeningens boliger. Foreningen havde i forvejen boligerne i Brumleby på Østerbro. Boligerne blev revet ned i slutningen af 1950’erne.

Østre Gasværk blev nedlagt i 1969.