Spring til indhold

Trekroner Bryggeri

I Trekronergade i Valby blev der i 1898-1899 bygget er bryghus til bryggeriet Trekroner.

Bryggeriet var grundlagt som et hvidtølsbryggeri, men nåede ikke at producere hvidtøl ret længe, før De Forenede Bryggerier overtog virksomheden, og anvendte den som malteri.

Allerede fra 1915 var det slut med ølproduktion, og fabrikken blev derefter brugt af en garverivirksomhed.

Bygningerne blev tegnet af arkitekten Caspar Leuning Borch. Han er ikke ellers kendt for industribyggerier, men der imod en række institutioner, kaserner m.m.

Bryggeriet i Valby var oprindeligt et stort og massivt bygningskompleks, domineret af sin kraftige midterbygning. Den var forsynet med et kuppelagtigt tag og en lanterne på toppen, der formentlig har fungeret som skorsten. I dag er en del af bryggeriet nedrevet, så symmetrien i det oprindelige anlæg er væk.

Trekroner Bryggeri (7)RES

Dem hvidpudsede bygning har nogle markante dekorationer på facaden, udført i røde mursten. Denne ornamentik er ganske særpræget og ikke typisk for dansk industribyggeri fra tiden omkring år 1900.

Trekroner Bryggeri (4)RES

På toppen af tårnbygningen sidder en vindfløj med bygningens opførelsesår samt tre kroner, som et symbol på bryggeriets navn.

Trekroner Bryggeri har givet navn til Bryggerivej.