Spring til indhold

Nansensgade

Gaden er opkaldt efter Københavns borgmester Hans Nansen (1598-1667). Han fungerede fra 1660 til 1667 og var også overpræsident, altså leder af administrationen på rådhuset.

Nansen var desuden købmand og handlede bl.a. på Island. Han tog også på ekspeditioner og udgav sine dagbøger derfra.

Hans Peter Nansen. Stik af Peter Cramer. 1700-tallet. (Det Kgl. Bibliotek).

I 1620 arbejdede han for købmand og borgmester på Christianshavn, Mikkel Vibe, og blev i 1653 udnævnt til hans efterfølger på borgmesterposten.

Kvarteret, hvor Nansensgade går, er anlagt i 1870’erne. Her lå tidligere Københavns gamle voldterræn, men da det blev nedlagt, blev der plads til bebyggelse.

Gadenavnene i området refererer mest til personer, der spillede en rolle under den svenske belejring af København i 1650’erne.

Mellem Nansensgade og Peblingesøen lå chokoladefabrikken Elisabethsminde (herover). Den kaldtes også Hintz og Co. Kgl. Hof-Chokoladefabrik. Fabrikken flyttede senere – formentlig omkring 1. Verdenskrig – til Heimdalsgade på Ydre Nørrebro.

Nord for Kjeld Langes GadeP. F. Lunds Jernstøberi. Det var en omfattende virksomhed, med over 100 ansatte Her havde man én af de første dampmaskiner i København.

Da jernstøberiet blev nedlagt i 1904, blev fabrikshallerne omdannet til sporvognsremise. I dag anvendes bygningerne af Kulturhuset Indre By.

Nord for Turesensgade blev der i 1870’erne ud mod Nørre Søgade opført et tarveligt boligkompleks med tre blokke. Her boede 400 mennesker – eller en syvendedel af hele Nansensgades beboere. Området blev kaldt “Marokko” og “Sibirien”.

Bebyggelsen er i dag forsvundet og på grunden opført bygninger, der bruges af Copenhagen Business Academy.

Nansensgades Skole (herunder) er opført i 1870 og tegnet af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871).

Skolen blev nedlagt i 1891.

I Nansensgade 94 ligger Luthersk Missionsforenings hus (herunder).

Det blev opført i 1876 efter tegninger af arkitekt Valdemar Ingemann (1840-1911). Huset havde fra starten en sal med plads til 750 personer.

I Nansensgade 75 lå fra 1889 Arbejdernes Læseselskab. Selskabet flyttede i 1923 til Nørre Søgade.