Spring til indhold

Charlottenlund Fort

Fortet blev anlagt i slutningen af 1880’erne som en del af Københavns Befæstnings forsvar mod angreb fra søsiden.

Anlægget er udført af beton og dækket med jord. Inde i fortets kerne var indrettet ammunitionsmagasiner.

Rundt om fortet var en 25 meter bred og tre meter dyb voldgrav.

På fortet blev placeret såkaldte haubits-kanoner, der stadig står på befæstningsanlægget.

I nyere tid har en del af fortets areal været anvendt som campingplads.

Charlottenlund Fort er fortidsmindefredet.