Brumleby

Østerbro - Lægeforeningens Boliger
I 1853 blev København ramt af en koleraepidemi, som kostede omkring 5.000 livet.

Lægen Emil Hornemann vidste fra besøg i andre europæiske storbyer, at sygdommen især spredte sig i tætbefolkede kvarterer. Han fik gennemført en slags rømning af byen, hvor beboerne blev indkvarteret i midlertidige boliger udenfor voldene.

Men han arbejdede også for at få bygget er permanent kvarter på Østre Fælled, som kunne være forbillede for en anden måde at bo på, end inde i den overbefolkede by.

Arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) tegnede en rækkehusbebyggelse til omkring 250 familier mellem Østerbrogade og Østre Allé. I 1866-1872 blev der tilføjet yderligere huse, tegnet af arkitekten Wilhelm Klein (1835-1913).

Her var der masser af lys og luft mellem husene, så en ny epidemi havde sværere ved at sprede sig fra hus til hus. Bebyggelsen blev opført i samarbejde med Lægeforeningen og fik derfor navnet Lægeforeningens Boliger. I folkemunde hed husene dog Brumleby, fordi der gik køer på græs på de åbnede fælleder i nærheden.

Beboerne kom især fra arbejderklassen, og Brumleby var en hel by for sig selv. Der var f.eks. børnehave, forsamlingslokale og badeanstalt. Brumleby fik også sin egen brugsforening, der under navnet Østerbro Husholdningsforening var Københavns første af sin slags.