Frederiksberg Allé

Alléen er anlagt i begyndelsen af 1700-tallet, som forbindelse mellem København og Frederiksberg Slot.

Udsnit af kort fra 1772, der viser Frederiksberg Allé, som dengang endnu lå uden bebyggelse omkring. Til højre huse på Vesterbro og til venstre Frederiksberg Have.

Fra starten hed den Ny Kongevej, som modsætning til Gammel Kongevej, der i 1600-tallet var anlagt som kongens private landevej til Roskilde.

Indtil 1862 var Frederiksberg Allé forbeholdt kongen og hoffet, og lukket med en port ved Vesterbrogade. Da vejen blev åbnet for offentlig færdsel, blev den flyttet og porten står nu ved indgangen til Søndermarken fra Pile Allé.

Frederiksberg Allé 23 (Lille Rosenborg). Ca. 1890. Foto i Københavns Museum

Frederiksberg Allé udviklede sig til et velhaverkvarter med pragtvillaer og præsentable ejendomme med lejligheder.

F.eks. opførtes på hjørnet af Kingosgade i 1857 ejendommen “Lille Rosenborg” (billedet herover). Arkitekten var Christian Vilhelm Nielsen (1833-1910).

Frederiksberg Allé er præget af meget luksuriøse ejendomme, f.eks. Sans Souci, der er opkaldt efter et landsted, der lå omkring Madvigs Allé.

Frederiksberg Allé blev også et forlystelsescentrum, med teatre, varieteer m.m. Her lå f.eks. Sommerlyst (tegningen herunder) og fra 1857 forlystelsesstedet Alhambra, der var grundlagt af Tivolis direktør Georg Carstensen. Det lå ved den nuværende Alhambravej.

Sommerlyst. Ukendt kunstner. Ca. 1869. (Frederiksberg Stadsarkiv)

I Sommerlyst var der skydetelte, gynger, karusseller og andre forlystelser. Hovedbygningen var opført i 1855 og tegnet af H. C. Stilling, der også stod bag mange af de første bygninger i Tivoli.

I 1918 blev den ombygget til teater og eksisterer stadig som teateret Aveny-T (herunder).