Spring til indhold

Jægersborg Kirke

I 1941 åbnede kirken i Jægersborg, efter at menigheden gennem to et halvt år havde samlet penge ind til at opføre den.

Pengene rakte dog i førte omgang ikke til hverken orgel eller lysekroner. Det kom først til nogle år senere.

Kirken blev placeret på en bakkedrag ved Søndersøvej.

Tidligere hørte Jægersborg til Gentofte Sogn, men med et stigende befolkningstal, ønskede man sin egen kirke i bydelen.

Jægersborg kirke er tegnet af arkitekten Poul Staffeldt-Matthiesen (1891-1979), der andre steder havde fået opført kirker i “landsbykirkestil”.

I 1965 blev kirken restaureret ved arkitekterne Inger og Johannes Exner. De gjorde kirkerummet lysere og kirken fik en lysende altertavle, udført af Mogens Jørgensen.

I 1995 fik kirken et krucifiks udført af billedkunstneren Niels Helledi.

Ved siden af kirken ligger sognegården, der blev opført i 1971 efter tegning af arkitekt Ole Ramsgaard.